RSS

Kerja Tangan Si Cilik

Fantasi Kanak-Kanak

Kehidupan Si Kecil

Prasekolah adalah pilihan pendidikan bagi kanak-kanak sebelum memasuki sekolah. ia sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. kementerian Pelajaran Malaysia menyediakan pendidikan prasekolah bagi membolehkan kanak-kanak berumur 4-6 tahun memasuki persekolahan lebih awal, terutamanya kanak-kanak daripada golongan berpendapatan rendah.

Pendidikan prasekolah bertujuan menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas, dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah.